Първи етапи в отглеждането на рапица

Рапицата е една от най-спорните култури в българското земеделие. През последните години се наблюдава сериозен интерес към нея, като за кратко дори се бе превърнала в един от най-предпочитаните избори за маслодайна култура. 

За правилното ѝ отглеждане има редица мероприятия, с които трябва да се съобразим. Сега ще разгледаме основните стъпки в нейното производство до зимния период.

Всичко започва със семената

Правилният избор на сорт/хибрид е от решаващо значение. Основните критерии, които трябва да се вземат предвид, са:
• потенциален добив;
• качество на реколтата;
• устойчивост на студ, на полягане, на болести и вредители;
• вегетационен период и срок на узряване;
• почвено-климатични условия в района на засаждане, включвайки предпоставките за развитие на болести, степента на заплевяване и др.;
• очакваните количества валежи, особено през периода на вегетация;
• температурните амплитуди в района.

Рапицата понася различни типове почви: черноземни, наносни, сиви, канелени, кафяви горски. Предпочита неутрална почва, но може да се развива и при по-слабо алкална.
Наблюдават се няколко основни предимства на хибридите пред сортовете. Те се представят по-добре при неблагоприятни почвени-климатични условия, както и при по-късна сеитба. При по-рядко поникване имат способността за силно разклоняване. Хибридите също се отличават с по-мощна коренова система, дори и при почви с недобри качества. Също така са по-устойчиви на разпукване на шушулките.


Подходящи предшественици

Зимната маслодайна рапицата най-често се засажда след зърнено-бобови, зимни-житни и окопни култури. Не бива на едно и също поле да се посява повторно. Нужно е да минат 4-5 години, преди отново да се отглежда рапица на същото място. Не бива да се сее и след зелeви култури.

Обработка на полето
Ако на полето има есенници (пшеница, ечемик), тяхната жътва трябва да бъде направена ниско (със сечка). Така сламата и плявата ще се раздробят и ще се разхвърлят равномерно по култивирания слой. Това ще ограничи неравномерното формиране на посевите. Обработката на почвата започва веднага след жътва.
Семената на рапицата са по-дребни и това изисква повече обработки на полето. Те трябва да се извършат много прецизно, така че да се осигури рохкав и мек повърхностен слой, без буци и плевели и твърдо легло за семената.
Когато полето е добре обработено, то позволява бързо покълване и силно начално развитие на корените, както и висока устойчивост срещу вредители.

Предсеитбено торене

Важен елемент в отглеждането на рапицата е торенето преди сеитба. Най-често то е с Фосфор и Калий. Тази култура се влияе много добре също от Сяра и Бор, но конкретните дози на приложение трябва да се определят на база почвени анализи и консултации от професионален агроном.

Сеитба

Най-добрият период за сеитба на рапица е от началото до края на септември. Семената се засаждат по брой, не по тегло. Нормите трябва да се изчислят с предвидена загуба, така че накрая да има по 40-50 растения/м2. При хибридите разстоянието е по-малко, за да могат да развият разклонения и да разгърнат потенциала си.
Оптималната дълбочина за засаждане е 2-4 см. Разстоянието между редовете трябва да е най-малко 25 см.
След сеитба задължително се извършва валиране на посева.
Нужно е също извеждането на подходяща растителна защита срещу зелеви бълхи и брашнеста мана. Трябва да се преценят и правилните растежни регулатори, листни торове, хербициди и биостимулатори.

Презимуване

Ключово за доброто презимуване на рапицата е степента на развитие на растенията. Оптималният етап е между 6 и 8 листа, без удължаване на стъблото. За да оцелее по време на ниските температури, растението трябва да е достигнало среден или голям размер.
От времето на сеитба са необходими 70° топлинни единици за всяко ново листо. Тоест, за да достигне поне 6 листа, на растението са необходими 420° топлинни единици, което означава 42 дни при средна дневна температура 10°C или 30 дни при средна температура 14°C.

Това бяха първите стъпки за отглеждането на рапица. Мероприятията преди зимата са важни за по-нататъшното развитие на посевите и затова трябва да бъдат внимателно извършени. Следващият етап при рапицата е пролетното подхранване. А тази тема ще разгледаме в отделна публикация.