Недостиг на хранителни вещества Част II

В предишната публикация разказахме за недостига на едни от ключовите хранителни вещества за много от културите. Тогава Ви запознахме със симптомите, които показват растенията, при недостатъчни Азот (N) и Фосфор (P).

Сега продължаваме темата с още някои от основните хранителни елементи.

Калий (K)

Той е важен за няколко основни процеса, сред които фотосинтеза, синтеза на белтъци и въглехидрати, активизиране на ензими и коензими. Участва в енергийния метаболизъм, отваряне на стомата, тургорно налягане. От него зависят и устойчивостта на суша, студ и стрес.

Недостигът на калий в растенията е по-осезаем при кисели почви, песъчливи или леки почви, глинести тежки почви, такива с ниско съдържание на Калий или с твърде високо съдържание на Магнезий, при проливни дъждове или прекалено поливане. Проявява се и при суша.
От недостиг на Калий страдат житните култури, рапицата, захарното цвекло, царевицата, картофите и др.


Симптоми на недостиг:
- по краищата на листата се образуват хлорози, в последствие некрози. Този симптом започва от по-старите листа.
- забавен растеж или пълното му спиране.
- слабо и забавено коренообразуване, слабо образуване на странични корени.
- растенията са по-склонни към увяхване и са отпуснати.
- при картофа: синьо или черно петносване по грудките.

Магнезий (Mg)
Оказва влияние върху фосфатния метаболизъм, изграждането на хлорофила, синтеза на белтъци, регулиране на водния баланс. Важен е за метаболизма на Азота и за активиране на многобройни ензими.
Недостигът на Магнезий се наблюдава при песъчливи или кисели почви, такива с високо съдържание на Калий, както и при студ и влага.

Симптоми на недостиг:
- появява се хлороза, като се развива първо при по-старите листа.
- изсветляване и пожълтяване между артериите при по-старите листа.
- преждевременно окапване на листата.
- при житни се наблюдават мраморни ивици по дължина на листните нерви.

Сяра (S)
Важен елемент за изграждане на белтъчините (коензим А, витамини, аминокиселини). Влияе върху синтеза на масло при маслодайните култури.
Недостигът на сяра е по-характерен при някои видове почви: кисели; леки или песъчливи; с ниско съдържание на хумус; заблатени терени; при райони с ниски нива на серен двуокис.

Симптоми на недостиг:
- пожълтяване на листата, като обхваща първо по-младите.
- забавен растеж по височина, дребни листа, тънки стъбла.
- при рапица се наблюдават: спиране на развитието, набит растеж, синьо-виолетово оцветява на листните артерии и по листната розетка, бледожълти цветове.


В следващи публикации ще разкажем за недостига и на други основни хранителни вещества. Следете блога ни, за да научите повече за тези важни за растението състояния.