Консултации за био земеделие

Биологичното земеделие набира все по-голяма популярност през последните години.
За да бъде производството биологично, то трябва да отговаря на редица условия и критерии, свързани с растителната защита, обработването на почвата, използваната техника и други аспекти и мероприятия в производството. Ако стопанството отговаря на всички изисквания, то бива сертифицирано като производител на органично/биологично земеделие.

АГРЕЙ ДИ предлага консултации за биологично земеделие от дипломиран агроном с дългогодишен опит в производството.
С нас може да се съветвате относно:
- Избор на препарати за растителна защита, подходящи за биологично земеделие.
- Консултации за избор на култури.
- Консултации за стартиране на биологично производство.
- Консултации за преход от конвенционално към биологично земеделие.
- Консултации и мониторинг на посевите по време на целия процес на производство.
- Консултации за борба с вредителите.
- Консултации относно доброто състояние на почвата и състоянието на растенията.
- Търговия с торове, препарати за растителна защита и семена, подходящи за биологично земеделие.
- Съвети относно нужната документация и изисквания за биологично производство.
- Други услуги в зависимост от индивидуалните нужди на всяко стопанство.

Ако имате въпроси или нужда от консултации относно био производство, не се колебайте да се свържете с нас.


Форма за контакти

Използвайте следната форма, за да зададете вашия въпрос свързан с производство на земеделска продукция, препоръка за нашия онлайн магазин или просто да изкажете вашето мнение.